Urządzenia dr. Nareta – dalszy opis

Skuteczność aplikowanego leku lub leczniczego promieniowania można określić kątem, w jakim oscyluje wahadło. Przy właściwym leku umieszczonym na N, w stosunku do „świadka” będącego na S, wystąpi całkowita zgodność wskazana oscylacjami wahadła wzdłuż N-S.

Read More

Radiesteta Hector Mollin – ciąg dalszy

Z podanych rozważań można wnioskować, że każde ciało pozostawia ślad. a więc podlega impregnacji, remanencji. czyli prawu cienia. Kożuch zachowa promieniowanie klejnotu, który by) w nim ukryty. To samo z odzieżą. Ta ma znak dodatni na zewnątrz, a ujemny wewnątrz lub odwrotnie, zależnie od pici osoby noszącej. Marynarka mężczyzny jest ujemna wewnątrz, a dodatnia na zewnątrz. Bluzka kobiety jest dodatnia wewnątrz, a ujemna na zewnątrz. To samo dotyczy innej odzieży męskiej i kobiecej. Promienie wychodzące z naszej odzieży działają na wahadło podobnie jak promienie z naszego ciała.

Read More

ANALIZA OPINII RADIESTETY MERMETA – CIĄG DALSZY

Pytania dotyczące omawianej metody. Jak radiesteta poznał wszystkie szczegóły zbrodni: 1. Miejsce zabójstwa i miejsce wrzucenia do potoku? 2. Sposób dokonania morderstwa? 3. Dlaczego ks. Mermet powiedział, że ciało było niesione przez mężczyznę? 4. W jaki sposób ustalił wzrost ofiary i zabójcy? 5. W jaki sposób ustalił, że zabity nie miał przy sobie złota lub srebra?

Read More

CO TO JEST RADIESTEZJA?

Każda istota żyjąca i każdy obiekt nieożywiony wydziela promieniowanie, które go charakteryzuje przyjmuje się, że promieniowanie to wysyłane z każdego ciała zwierzęcego, roślinnego łub mineralnego, rozchodzące się w przestrzeni, nie jest rejestrowane przez nasze zmysły. Pojawiło się pojęcie radiestezja. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego rnduis – promień, i greckiego aisthesis – odczuwanie.

Read More

Kursy niemieckiego w Warszawie

Ludzie w każdym wieku chcą się rozwijać. Jedną z możliwości jest nauka na kursach języków obcych. Nauka niemieckiego na pewno ma sens, cel, jakość. Wiele osób podejmuje kursy wieczorowe lub weekendowe. To kursy wysokiej klasy, które na pewno przydadzą się osobom dążącym do zyskania wiedzy. Czasami dorosły człowiek pamięta sporo, ale nie używa języka. On potrzebuje odświeżenia wiedzy oraz zyskania dodatkowych umiejętności. Wiele osób dąży do rozwoju, a szkoły językowe taką wiedzę oferują. Niejedna osoba uczy się wieczorami i nocami. Wiele osób chce pracować i wykorzystywać znajomość języka niemieckiego. I taka szansa jest jak najbardziej obecna. Wysoka jakość kształcenia jest podstawą. To ważna umiejętność...

Read More

Zagadnienie „świadka”

By pozbyć się impregnacji, należy, bezpośrednio po badaniu, dmuchnąć na wahadło lub koniec różdżki, zanurzyć ręce w wodzie, wziąć w ręce kamień, młotek, kawałek żelaza, dotknąć dłonią ziemi.

Read More

Yn Yang

Yn Yang to symboliczny rysunek z ok. 3000 r. p.n.e., który wykazuje pole magnetyczne podobnie jak kompas (rys. 14). Yn Yang wykreśla się następująco. Rysuje się koło, którego średnicę dzieli się na cztery równe części AB = BO = OC=CD. Z punktów B oraz

Read More

WAHADŁO – DALSZY OPIS

Radiesteta J. Menuet uważał, że: „Zawieszenie i regulację wahadła dla określonych przypadków można przeprowadzić w następujący sposób. Gdy na przykład stoimy nad żyłą srebra, wypuszczamy powoli łańcuszek lub sznurek między palcami aż do uzyskania drgań wahadła, które muszą być wyraźne i regularne. W ten sposób długość wahadła jest wyregulowana dla radiestety i dla samego obiektu.”

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami

Kilkunastoletnia praktyka używania wahadeł leczniczych z mikroelementami dowiodła, że ta metoda nie wyklucza tradycyjnych metod leczenia. Wspomaganie wahadłami leczniczymi leczenia szpitalnego i zabiegów w lecznictwie otwartym przyczynia się do poprawienia wyników końcowych. Bywają okoliczności, w których samo wahadło nie jest w stanie wyleczyć, a jedynie może przynieść ulgę. Zatem wprowadzamy działanie pomocnicze, a tym samym poszerzamy zakres udzielanej pomocy.

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami część 3

W czasie pracy wahadło lecznicze może wykonywać różne mchy: krążenie prawo- i lewostronne, oscylacje, elipsy, ósemki. Ten sam egzemplarz raz wysyła wiązki jonów dodatnich, a za chwilę ujemnych. Niekiedy po różnych ruchach nagle zatrzymuje się, lecz może to być bezruch pozorny przy kontynuacji jakiejś emisji. W takim przypadku należy wyrazić mentalne polecenie uruchamiające, które spowoduje, że wahadło ponownie zadziała. O ile nie poruszy się, oznacza to, że zakończyło pracę.

Read More