PRACA RADIESTETY

Osoba, która chce praktykować radiestezję, musi spełnić pewne warunki oraz brać pod uwagę okoliczności występujące w tej pracy. Można tu wymienić uzdolnienia radiestety, prawo- i leworęczność, zjawisko promieni PP. PS, PG. błędy i nieścisłości występujące w technice radiestezyjnej i inne utrudnienia.

Read More

Promień słoneczny

Dla przykładu można podać niektóre serie i kierunki promieniowania na zachód od osi N-S: dla ropy stałej – mazutu 45″, seria 22 ropy naftowej, seria 21 wina 60″, seria zależna od jego mocy.

Read More

Wahadło uniwersalne – rozwinięcie

Południk elektryczny w półkuli górnej zawiera siedem drgań widma widzialnego: Cz, P, Ż, Z, N, I, F, podczas gdy na półkuli dolnej występuje pięć drgań kolorów niewidzialnych: Uf, B, Z-, C, Pcz.

Read More

KOLORY

Jak wspomniano na wstępie, organizmy żywe i obiekty nieożywione, zatem człowiek i wszystko co go otacza, co istnieje we wszech- świecie, wydziela wibracje – promieniowanie określonej, właściwej tylko sobie częstotliwości wysyłane w przestrzeń. Dla uproszczenia nazwano je „promieniowaniem kolorów”, porównując ich częstotliwość z częstotliwościami występującymi w widmie słonecznym

Read More

ŚWIADEK, MAGNES, KOMPAS, YN YANG

„Świadkiem” w radiestezji może być kawałek metalu, kartka papieru, ziarnko, pióro ptaka, fotografia, pismo, przedmiot należący do osoby, której dotyczy badanie.

Read More

Tarcza pomiarowa dr. Marty

Składa się ona z dwóch kół współśrodkowych – zewnętrznego i wewnętrznego, odpowiednio podzielonych i oznakowanych (rys. 32). Stan fizyczny badanej osoby wynika z odczytu wartości wymienionej na zewnętrznym kole, poczynając od 180° w kierunku wschodnim poprzez 0° do 360” na zachodzie.

Read More

Badania Hectora Mollina

Barwa Á Barwa A fiolet błękitna – niebieska zielona 3800 – 4400 4400 – 5100 5100 – 5750 żólm pomarańczowa czerwona 5750 – 5900 5900 – 6300 6300 – 7700 fale radiowe, a po stronie fioletu promieniowanie nadfioletu (ultrafiolet). promieniowanie X (Roentgena), gamma (7) i promieniowanie kosmiczne.

Read More

Odróżnienie perły prawdziwej od fałszywej

By stwierdzić identyczność, kładziemy na stole dwa kawałki skały, bryły ziemi itp. Następnie kierujemy palec lewej ręki jako antenę w ich stronę, a w prawej trzymamy wahadło zawieszone nad próbkami. Jeśli wahadło krąży nad obydwoma w tym samym kierunku. to dowodzi, że są identyczne. Podobnie bada się dwie monety lub inne przedmioty.

Read More

Czym jest teleradiestezja?

Grelich uprawiał to, co dzisiaj nazywamy teleradiestezją. Nie badał osób związanych z kradzieżą, nie prowadził poszukiwań na miejscu przestępstwa, lecz posługiwał się symboliką napisanych nazwisk. Przypadek Jana Grelicha jest znaczący dla dziejów różdż- karstwa tak w Polsce, jak i w Europie. Jest to pierwsza znana wzmianka o użyciu różdżki w Polsce, późniejsza jedynie o trzydzieści lat od informacji o różdżkarzach w górach Harzu. Jest to także pierwsze odnotowane w Europie zastosowanie różdżki do poszukiwań innych niż geologiczne, jak również pierwsza wzmianka o tele- radiestezji.

Read More

Piramida przeznaczona do leczenia

Szczegóły dotyczące leczenia można znaleźć w książce Billa Schula The Psychic Power ofPyramids (wydawnictwo Petit Fawcet Group, USA).

Read More