LECZENIE

Ciało zdrowego człowieka odbiera, wśród wielu promieniować, również fale niezgodne z jego naturą, które absorbuje względnie przetwarza. Jeśli występuje zachwianie równowagi organizmu, drgania niezgodne, szkodliwe, zwiększają nasilenie choroby. Osoba młoda i o dużej żywotności może pozwolić sobie na pewne błędy bez złych skutków, lecz z wiekiem energia wyczerpuje się i każde odejście od normy powoduje zakłócenia w pracy organizmu. Zatem osoby starsze oraz młode o wrażliwym zdrowiu powinny uprawiać radiestezję, jeśli mają uzdolnienia.

Read More

Kongres Radiastetów w Paryżu w 1913 roku

W radiestezji można dostrzec dwie tendencje badawcze. Przedstawiciele jednej widzieli w radiestezji nowe możliwości wykorzystania fizyki fal i promieniowania inni, o skłonnościach metafizycznych, zmierzali do łączenia radiestezji ze zjawiskami paranormalnej wrażliwości, ze spirytyzmem. W wielu krajach świata mistrzowie nauki i sztuki radiestezyjnej praktykowali ją z powodzeniem przez dziesięciolecia, Jednym z nich był ks. Johan Mermet. opat i rektor kaplicy św, Magdaleny w Jussy koło Genewy. Żył na przełomie wieków XIX i XX, a zmarł w 1937 roku w wieku 71 lat. Miał tę satysfakcję, że za życia uznano go za „króla różdżkarzy”.

Read More

Każda barwa ma własne cechy

Dobranie koloru ubrania przeprowadza się w sposób następujący: kawałki papieru łub tkaniny o różnych kolorach należy brać do ręki lub położyć w odległości 30 cm od danej osoby. Między tymi próbkami a zainteresowaną osobą zawiesić, na jej kolorze, wahadło. Gdy będzie krążyć w prawo lub oscylować między próbką a osobą, zatem dodatnio, będzie to znaczyć, że dany kolor jest właściwy. Gdy krąży w lewo lub oscyluje poprzecznie, czyli ujemnie, wskazuje kolor zły dla zainteresowanej osoby.

Read More

Badanie zgodności gatunków drzew z glebą

By dowiedzieć się, czy drzewa, które planuję posadzić na wyznaczonym terenie, są właściwie dobrane, sprawdzam wahadłem grudkę ziemi oraz gałąź i korzeń drzewa przeznaczonego do posadzenia. Reakcja wahadła wskaże, czy przygotowane do sadzenia drzewa odpowiadają glebie, czy przyjmą się w wybranym miejscu.

Read More

ANALIZA OPINII RADIESTETY MERMETA

Do ks. Menueta, proboszcza z Jussy. przyszła dziewczyna i oświadczyła. że jej brat zaginął i nie potrafi tego wyjaśnić. Wręczyła również księdzu fotografię brata oraz mapę (w skali 1:25 000) doliny Hongrin, w której widziano zaginionego ostatni raz, gdy wracał z Montbove.

Read More

Radiestezyjne określenie płci płodu

– 1. Mam dwoje „świadków”, ciężarną kobietę i mężczyznę, chcę sprawdzić płeć płodu. W tym celu w prawej ręce trzymam wahadło, a lewą lekko przesuwam po ciele kobiety. Jeśli krążenie będzie zgodne z ruchem lewej ręki, wówczas urodzi się dziewczynka. Jeśli wystąpi niezgodność krążenia, wówczas przywołuje się „świadka” męskiego, przed którym zawieszam wahadło, a palce lewej ręki kieruję w stronę podbrzusza ciężarnej na odległość 10 cm od niego. Krążenie dodatnie wskazuje na piód pici męskiej.

Read More

POSZUKIWANIE ZGINIONEGO

Z kolei nastawiam się mentalnie na wyczucie drogi, którą on się posuwał, przyjmując konwencję, że gdy wahadło napotka na swej drodze miejsce, gdzie zaginiony znajduje się obecnie, wówczas oscylacje przejdą w prawostronne krążenie.

Read More

Odbudowa wibracji komórkowych

Odbudowa wibracji komórkowych następuje przez stosowanie odpowiedniej długości fali, czyli koloru, który spowoduje powrót do właściwych drgań. Może to także nastąpić dzięki użyciu harmonizującego lekarstwa, korygującego płyn będący zasadniczą częścią komórki.

Read More

PIRAMIDA – ROZWINIĘCIE WĄTKU

Według opinii radiestety Enela w piramidzie Cheopsa stosowano rytuał związany ze szkoleniem przyszłych magów stanowił on najwyższe wtajemniczenie. Adept po przejściu szeregu doświadczeń trwających czasami lata musiał symbolicznie umrzeć dla życia materialnego, a odrodzić się dla duchowego. Był on umieszczany w sarkofagu i poddawany działaniu promieni „życia i śmierci”. Czas, w którym mógł znieść to promieniowanie, był jednocześnie czasem oderwania się od wszystkiego, co było w nim ziemskiego.

Read More

Promieniowanie cieku w określonym kolorze

Promieniowanie cieku w określonym kolorze wyznacza stopień zagrożenia z niego wynikający. Zatem zobaczmy, czym nam grozi ciek o następującej barwie:

Read More